Najważniejsze daty z historii Instytutu

1909 - Memoriał św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa przemyskiego, w sprawie powołania placówki dla księży studiujących w Rzymie; utworzenie komitetu; fundacyjnego poszukiwanie odpowiedniego gmachu jak i funduszy na jego zakup;

 

13.10.1909 - Błogosławieństwo Papieża Piusa X dla tego dzieła; zakup budynku wraz z parcelą przy via Pietro Cavallini, 38;

 

1910-1912 - ks. Andrzej Potulicki z diec. ołomunieckiej – pierwszy rektor Instytutu;

 

13.11.1910 - otwarcie Instytutu – Hospicjum przez bpa J. S. Pelczara;

 

31.12.1910 - św. Pius X aprobuje regulamin Instytutu;

 

1911 – w styczniu przyjęcie pierwszych 7 księży studentów; prace budowlane w celu przystosowania budynku; rektor podejmuje skuteczne starania o stypendia dla księży;

 

1912-1914 – rektor ks. W. Kochowski z diecezji przemyskiej; zabieganie o austriackie subwencje i protektorat nad Instytutem; prace budowlane, remontowe;

 

1914-1918 – I wojna światowa. Zawieszenie działalności Instytutu; obowiązki rektora pełni wicerektor ks S. Szurek; trudności finansowe – w tym czasie zdecydowano o wynajęciu budynku dla Collegio Beda;

 

1917-1919 – rektor ks. A. Świerczyński; starania o przywrócenie w Hospicjum warunków do spełniania właściwych mu zadań;

 

1919-1922 – rektor ks J. Gautier z diecezji warszawskiej; stałe trudności finansowe (brak funduszów na podjęcie budowy nowego skrzydła; obecność obcych instytucji: Collegio Beda; Ufficio Centrale di Organizzazioni Cattoliche (agencja prasowa); Collegio Tarsizio;

 

1919 – uzyskano pożyczkę od Ojca św. Benedykta XV na budowę domu czynszowego przy via Pietro Cossa;

 

1922-1926 – rektor ks. B. Niemczewski z diec. krakowskiej; kroki ku wznowieniu działalności Hospicjum;

 

1.02.1922 – Św. Kongregacja Konsystorialna nadaje Hospicjum prawo własności; podjęto prace nad odnowieniem domu;

 

1923 - przyjęto 5 polskich księży, którym zapewniono stypendia;

 

1926-1928 – rektor ks. F. Barda z diecezji krakowskiej;

 

6.10.1927 – dekret króla Włoch Wiktora Emanuela II przyznający Instytutowi włoską osobowość prawną;

 

28.07.1928 – Kongregacja ds. Seminariów i Studiów Uniwersyteckich zaaprobowała regulamin i statut Instytutu

 

1928-1938 – rektor ks. T. Zakrzewski z diecezji poznańskiej; w Instytucie mieszka 30 stypendystów. Pius XI przyjmuje rektora na specjalnej audiencji; kładzie nacisk na to, by Instytut nie był pensjonatem ale miejscem przeżywania wspólnoty Kościoła; Collegio Tarsizio opuszcza Instytut; uregulowane zostają obciążające długi; znaczna przebudowa Domu (m.in. obniżenie sufitu kościoła, który stał się od tej pory wewnętrzną kaplicą);

 

1932 – do Instytutu przybywają pierwsze Siostry Służebniczki;

 

1938-1943 – rektor ks. J. Młodochowski z diecezji tarnowskiej;

 

1939 – wybuch wojny sprowadza na Instytut nowe trudności; wolne pokoje wynajęto lokatorom; zasługi Sióstr w uchronieniu Instytutu przed zajęciem przez obcych;

 

1946-1958 – rektor ks. M. Strojny z diecezji katowickiej; zabiegi i starania o utrzymanie Instytutu w trudnej powojennej sytuacji materialnej i administracyjnej; podjęcie znacznych prac remontowych; obecność w Instytucie księży i studentów teologii pochodzących z polskiej emigracji powojennej; trudności w przybywaniu księży z Polski w związku z ówczesną sytuacją polityczną;

 

1958-1987 – rektor ks. F. Mączyński z diecezji włocławskiej; kontynuacja prac remontowych; Liga Katolicka dzięki staraniom Kard. Prymasa Stefana Wyszyńskiego zabezpiecza fundusze Instytutu; przybycie Braci ze Zgromadzenia Serca Jezusowego;

 

5.11.1980 – Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedza Instytut;

 

1987-2002 – rektor ks. Z. Kiernikowski z diecezji gnieźnieńskiej; podjęcie prac renowacyjnych i powiększenie możliwości lokalowych; nowy system stypendialny; przybycie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła; rozpoczęcie organizowania sympozjów n.t. formacji kapłańskiej;

 

18.05.2002 – konsekracja ks. rektora Zbigniewa Kiernikowskiego na biskupa diecezji siedleckiej;

 

04.07.2002 - ks. dr. Grzegorz Kaszak zostaje ogłoszony rektorem;

 

25.03.2003 – zakończenie przebudowy kaplicy Instytutu i konsekracja nowego ołtarza przez Prymasa Polski Józefa kardynała Glempa;

 

23.04.2008 – ks. dr Bogusław Kośmider zostaje ogłoszony rektorem;

 

04.02.2009 – nominacja ks. prałata Grzegorza Kaszaka na biskupa sosnowieckiego;

 

13.11.2010 – inauguracja obchodów 100-lecia Instytutu Polskiego w Rzymie;

 

17-19.01.2011 – uroczystości 100-lecia założenia Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie, rozpoczęcie Sympozjum poświęconego historii Domu oraz formacji księży studentów;

 

17.01.2011 – prywatna audiencja u Ojca św. Benedykta XVI dla mieszkańców Domu oraz uczestników obchodów jubileuszowych;

 

19.01.2011 – Msza św. jubileuszowa i poświęcenie tablicy pamiątkowej dla upamiętnienia fundatorów, dobroczyńców, rektorów i studentów Instytutu Polskiego;

 

16.10.2012 -  św. Józef Sebastian Pelczar ustanowiony Patronem  Papieskiego Kościelnego Instytutu  Polskiego w Rzymie;

 

19.01.2013 – święto patronalne Instytutu  Polskiego oraz Sympozjum: "Święty Józef Sebastian Pelczar -  Miłosierny Samarytanin";

 

16.07.2014 - ks. dr Adam Sycz zostaje ogłoszony rektorem